PSIHOTERAPEVTKA

Kaj je psihoterapija

Psihoterapija je proces pri katerem z uporabo psiholoških metod skušamo premagati in odpraviti različne težave, stiske in bolje spoznati sebe. Klient v varnem in sprejemajočem okolju raziskuje svoj notranji svet, poskuša odkriti in ozavestiti skrite vzroke problemov ter priti v stik s svojimi potrebami.

Komu je namenjena psihoterapija

Za psihoterapijo se lahko odloči vsak izmed nas, ki se na svoji poti skozi življenje sooča z različnimi duševnimi težavami in psihičnimi stiskami. Psihoterapija posamezniku lahko pomaga pri osebnostnem razvoju, da razvije in izkoristi svoj potencial ter v polnosti zaživi svoje življenje skladno s svojimi vrednotami.

Psihoterapija lahko pomaga pri:

Soočanju s težkimi življenjskimi situacijami
Različnih strahovih in občutkih tesnobe
Anksioznosti
Občutkih žalosti in praznine
Občutkih potrtosti in depresivnem razpoloženju
Depresiji
Soočanje s stresom in izgorelost
Psihosomatskih težavah
Napetosti in nezmožnosti sprostitve
Težavah s starimi vzorci nefunkcionalnih vedenj
Težavah v medsebojnih odnosih

težave v službenih odnosih, partnerskem odnosu, težave v družini

Slabi samopodobi in občutkih neustreznosti
Občutkih manjvrednosti
Iskanju smisla življenja
Ali pri drugih težavah, katerim niste kos

Integrativna psihoterapija

Integrativna relacijska psihoterapija je ena od številnih psihoterapevtskih modalitet, ki združuje znanja različnih psihoterapevtskih smeri pri tem pa poudarja celovit pristop k obravnavi posameznika. Pri posamezniku obravnava čustveno, kognitivno, vedenjsko, socialno in tudi duhovno dimenzijo človeka. V ospredje postavlja pomembnost odnosa. Kako naše zgodnje odnosne izkušnje oblikujejo naše doživljanje in posledično, naše funkcioniranje v kasnejših odnosih. Poudarek je na oblikovanju varnega, sprejemajočega odnosa kilenta in terapevta.

01.

Prvi stik

Prvi stik psihoterapevta in klienta predstavlja telefonski klic ali elektronska pošta, preko katere se dogovorimo za termin uvodnega srečanja. Klient prejme tudi osnovne informacije o terapevtskem procesu.
02.

Uvodno srečanje

Uvodno srečanje je namenjeno spoznavanju klienta in psihoterapveta. Na uvodnem razgovoru se posvetimo težavam, potrebam in pričakovanjem klienta. Predstavi se potek psihoterapije in način dela. V kolikor se klient odloči za nadaljno sodelovanje, se dogovorimo za termine psihoterapije, način dela ter sklene se terapevtski dogovor.
03.

Redna psihoterapija

Psihoterapija največkrat poteka enkrat tedensko po 50 minut, če je možno, vedno ob istem času.
O MENI

Moje zanimanje za raziskovanje notranjega sveta posameznika sega še v (pred)študentsko obdobje, saj sem veliko časa preživela ob profesionalnih športnikih in že takrat spoznala, kako zelo pomembno vlogo v življenju posameznika imajo psihološki koncepti.

Sem magistrica psihologije z opravljenim strokovnim izpitom v zdravstvu. Po končanem magistrskem študiju, sem izobraževanje nadaljevala na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA, v Ljubljani. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) ter Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).
Moje zanimanje za raziskovanje notranjega sveta posameznika sega še v (pred)študentsko obdobje, saj sem veliko časa preživela ob profesionalnih športnikih in že takrat spoznala, kako zelo pomembno vlogo v življenju posameznika imajo psihološki koncepti kot so; miselna naravnanost, vztrajnost, zaznavanje in premagovanje psihičnega napora in bolečine.
Dosedanje izkušnje segajo tako na področje preventivne, kot tudi na področje sekundarne zdravstvene dejavnosti. Delo s posamezniki z različnimi čustvenimi težavami in stiskami, je potrdilo spoznanje, kako zelo pomembni so podporni medosebni odnosi v življenju posameznika, ki se znajde pod različnimi psihičnimi obremenitvami. Zato mi je pri mojem delu najpomembnejši dober terapevtski odnos. Da se posameznik v terapevtskem odnosu počuti varnega, sprejetega in slišanega. Da se lahko v celoti izrazi; da je lahko to, kar v resnici je, brez občutka sramu, strahu ali nelagodja. Vodi me želja, da bi pomagala ljudem, da bi se čutili zadovoljne in pomirjene s seboj in svojim življenjem in da bi le-tega zaživeli v polnosti. Ob tem pa da bi se počutili opolnomočene za soočanje z različnimi izzivi, ki jih življenje prinese na pot.
“ Delo s posamezniki z različnimi čustvenimi težavami in stiskami, je potrdilo spoznanje, kako zelo pomembni so podporni medosebni odnosi v življenju posameznika.”
MAŠA ŽERJAV

Pošljite mi sporočilo

Storitev
Cena
Uvodno srečanje (50 min)
30€
Ura psihoterapija
55€

“Mir. To ne pomeni biti, kjer ni hrupa, težav ali trdega dela. Pomeni, da si sredi vseh teh stvari, toda v svojem srcu vseeno miren.” L. Gottlieb

Pošljite mi sporočilo